مراکز پرداخت خسارت 

شرکت کارگزاری فرهیختگان بیمه این افتخار را دارد که با تمامی شرکت‌های بزرگ و معتبر بیمه‌ای در کشور همکاری می‌نماید و بدینوسیله بزرگ‌ترین شبکه خدمات‌رسانی را برای شما مشتریان گرامی، فراهم آورده است.

جهت اطلاع از مراکز پرداخت خسارت با توجه به شرکت ارائه دهنده بیمه‌نامه، به لینک‌های زیر مراجعه فرمائید:

مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران
مراکز پرداخت خسارت بیمه سامان
مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا
مراکز پرداخت خسارت بیمه البرز
مراکز پرداخت خسارت بیمه میهن
فرهیختگان بیمه